С благодарност към Златка Чардакова за преговорните презентации!

Изработи: Златка Чардакова

Изработи: Златка Чардакова

Изработи: Златка Чардакова

С благодарност към Ирина Пеева

Помагало по математика

http://math.cilenia.com/bg

Изработи: Емилия Петкова     Адаптира: Румяна Тунева

Изработи: Поли Махова

Изработи: Поли Махова

Изработи: Цвета Гергова

С благодарност към колежката/чието име не ми е известно/, изработила шаблона.

С благодарност към Руми Петрова за тренажорите

С благодарност към Руми Петрова за тренажорите

С благодарност към Руми Петрова за тренажорите

С благодарност към Руми Петрова за тренажорите

С благодарност към Руми Петрова за тренажорите

С благодарност към Руми Петрова за тренажорите

С благодарност към Руми Петрова за тренажорите

С благодарност към Руми Петрова за тренажорите

С благодарност към Руми Петрова за тренажорите

С благодарност към Руми Петрова

Изработи: Светла Събева

Изработи: Цветка Колева

Изработи: Цвета Гергова

С благодарност към Вили Димова

Изработи: Цветка Колева

Автори: А.Миланова, П.Рангелова, Д.Миленкова